• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Historia


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>
p5130121.jpg

Zbigniew Sośnicki

Szkoła katolicka przy Kościele Miejskim w Jeleniej Górze

w zapiskach jeleniogórskich kronikarzy

 

Uroczystość podniesienia kościoła pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze do rangi bazyliki mniejszej (15.05.2011), obok prestiżu z tym związanego dla świątyni  oraz miasta Jelenia Góra, jest okazją do dostrzeżenia dóbr natury duchowej, jakie wiążą się ze świątynią, otrzymującą tak zaszczytny tytuł.

Poszukiwania historyczne związane z tym miejscem wskazują między innymi, że kościół ten na przestrzeni 9 wieków zawsze był miejscem, w którym prowadzone było szeroko rozumiane nauczanie. Edukacyjna działalność Kościoła, była możliwa przez prowadzenie różnego rodzaju szkół. Trzeba od razu dodać, że ten rodzaj działalności prowadzony przez wyznawców różnych religii i wyznań, wspierany był przez magistrat miasta.

Pierwsze informacje o szkole znajdującej się przy Kościele Miejskim w Jeleniej Górze pochodzą z XVI w. W kolejnych wiekach szkolnictwo katolickie przeżywało okresy lepsze i gorsze, lecz ciągle ta forma edukacji była obecna w przestrzeni publicznej Jeleniej Góry.

Chlubną tradycję szkolnictwa katolickiego w stolicy Karkonoszy, zamierza kontynuować „Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego”. Stowarzyszenie założone wiosną 2011, w porozumieniu z proboszczem centralnej parafii Jeleniej Góry, otrzymało swoją siedzibę w budynku dawnego Kolegium Jezuickiego (ul. Kopernika 1). Wśród celów Stowarzyszenia wymienia się miedzy innymi: promowanie edukacji i wychowania katolickiego, działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej. W statucie czytamy, iż swoje cele Stowarzyszenie pragnie realizować między innymi poprzez zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół katolickich.

Powstanie szkoły katolickiej przy Kościele Miejskim w Jeleniej Górze – wyróżnionym tytułem bazyliki mniejszej, niewątpliwie stanie się reaktywowaniem chlubnych tradycji szkolnictwa katolickiego, podejmowanych przez ostatnie 500 lat w Jeleniej Górze. Będzie równocześnie, duchowym owocem, wyróżnienia nadanego przez Stolicę Apostolską najstarszej jeleniogórskiej świątyni.

W celu poznania dorobku edukacyjno-formacyjnego wypracowanego przez poprzednie pokolenia Jeleniogórzan, warto zatem prześledzić historię szkoły katolickiej przy Parafialnym Kościele Miejskim w Jeleniej Górze. I tym właśnie zajmiemy się w niniejszym opracowaniu. Materiałem źródłowym dla niniejszego studium, będą wydane w ostatnich latach przetłumaczone na język polski cztery kroniki jeleniogórskie autorstwa: Johanna Daniela Hensela (= Kronika 1)[1], Johanna Karla Herbsta (= Kronika 2)[2], Moritza Vogta (= Kronika 3)[3] i Davida Zellera (= Kronika 4)[4].

Nim jednak zajmiemy się kwerendą przeprowadzaną we wskazanych dokumentach historycznych, wypada pokrótce przedstawić wymienionych powyżej autorów. Tworzyli oni środowisko naukowe miasta.

 


[1] J. D. Hensel, Historyczno-topograficzny opis miasta Jeleniej Góry w Śląsku od jego czasów najdawniejszych do roku 1797 przez Johanna Daniela Hensela, Jelenia Góra 2005.

[2] J. K. Herbst, Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku do roku 1847 przez Johanna Karla Herbsta, Jelenia Góra 2007.

[3] M. Vogt, Ilustrowana Kronika miasta Jelenia Góra na Śląsku zawierająca jego historyczno-topograficzny opis od jego początku aż po czasy obecne, Jelenia Góra 2008.

[4] D. Zeller, Jeleniogórskie ciekawostki. Część pierwsza zawierająca opis sytuacji i położenia od wzniesienia miasta a także tego, co zdarzyło się do roku 1648, kiedy to zawarty został pokój westfalski. W szczególności jednak to, co opisują dawni jeleniogórscy uczeni w piśmie, Jelenia Góra 2008.