• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Nasza działalność

logo.png

 

Cele…

 

Cele Stowarzyszenia zawarte zostały w Statucie, gdzie w Rozdziale II, zatytułowanym: „Cele i środki działania” (§ 8-10), czytamy:

8. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie: edukacji i wychowania katolickiego, działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej.

9. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. Dla realizacji celów statutowych, Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z              poszanowaniem tamtejszego prawa.

10. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

a. zakładanie i prowadzenie przedszkoli i szkół katolickich;

b. inicjowanie oraz wspieranie różnych form wychowania dzieci i młodzieży w szczególności wychowania religijnego, kulturalnego i społecznego;

c. działalność informacyjną i wydawniczą;

d. współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi;

e. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych;

f. organizowanie zebrań, konferencji i szkoleń;

g. organizowanie wypoczynku;

h. propagowanie działalności charytatywnej oraz podejmowanie działań na rzecz wolontariatu.