• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Wesprzyj nas

Możesz skorzystać z kilku form wsparcia działalności statutowej Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego:

Członkostwo w Stowarzyszeniu

zapisując się do stowarzyszenia, opłacać corocznie składki członkowskie i angażować się w naszą bieżącą działalność; Szczegóły tutaj

 

Darowizna pieniężna

wpłacając darowiznę pieniężną na jedno z kont stowarzyszenia

w PKO BP Oddział 1 w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 19, 58-500 Jelenia Góra:

Konto złotówkowe:

nr 30 1020 2124 0000 8402 0137 1467

(tytułem: „darowizna na cele statutowe”)

Konto walutowe (EUR):

nr 14 1020 2124 0000 8702 0143 0875

(Ofiarodawcy spoza Polski przed numerem konta winni dopisać symbol PL, a po numerze: SWIFT – BPKOPLPW)

 

Darowizna rzeczowa

dokonując konkretnego zakupu, według aktualnych potrzeb stowarzyszenia – np. w postaci pomocy naukowych i dydaktycznych, wyposażenia sal lekcyjnych, itp. na potrzeby nowo powstałego w Jeleniej Górze Publicznego Katolickiego Gimnazjum u św. Pankracego, którego organem prowadzącym jest nasze Stowarzyszenie. A także poprzez przekazanie innych dóbr i produktów, np. wytwarzanych bądź znajdujących się w ofercie handlowej Twojej firmy, które nadają się do wykorzystania w działalności statutowej naszego stowarzyszenia;

świadcząc usługi (nieodpłatnie lub na preferencyjnych warunkach) na rzecz naszego stowarzyszenia bądź na rzecz podejmowanych przez nas inicjatyw.

 

UWAGA! Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego prowadzi działalność pożytku publicznego. Tym samym, osoby fizyczne dokonując wpłat darowizny na nasz rachunek bankowy, mogą przy rozliczeniu swojego rocznego zeznania podatkowego odliczyć aż do 6% swojego dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Osoby prawne mogą natomiast odliczyć wpłacone przelewem darowizny aż do 10% kwoty wypracowanego dochodu (art. 18 Ustawy o podatku dochodowym osób prawnych).

Internet

dołączając do internetowych społeczności naszych fanów na Facebooku oraz Google+, promować wśród swoich znajomych i na pozostałych forach internetowych naszą działalność oraz nasze logo

 

Payroll

Twoja firma może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz naszego Stowarzyszenia. Payroll to deklaracja pracowników firmy o przekazywaniu na rzecz Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego w regularny sposób części ich przychodów (np. „końcówki” pensji lub stałej kwoty). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania dowolnej części swojego wynagrodzenia na konto naszego stowarzyszenia. Odpowiedni dział firmy (np. księgowości lub kadr) uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i przekazując ją bezpośrednio naszemu Stowarzyszeniu w formie dotacji celowej.

 

Partnerstwo i sponsoring

Proponujemy status Partnera Wspierającego bądź Partnera Strategicznego Stowarzyszenia (lub wybranych jego działań czy akcji). Szczegóły każdego z działań uzgadniamy w drodze porozumienia stron.