• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Sprawozdanie - 2011


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
logo.png

Sprawozdanie z działalności

Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego

za rok 2011

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego powstało w Jeleniej Górze wiosną 2011 roku. Tłem dla jego formalno-historycznego powołania były działania, jakie na terenie Jeleniej Góry podjęła grupa osób, której zależało na założeniu szkoły katolickiej w tym mieście.

Na początku roku 2011 zawiązała się nieformalna grupa, w której podjęto rozmowy w celu urzeczywistnienia zamysłu otwarcia szkoły katolickiej w Jeleniej Górze. Od samego początku koordynatorem działań był ks. Mariusz Majewski – sekretarz Biskupa Legnickiego. Wraz z duchownym, wstępne działania rozpoczęły dwie panie: Janina Ziętek – nauczyciel religii w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze oraz Małgorzata Bak – nauczyciel religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Jeleniej Górze. Pierwszym krokiem grupy było pismo skierowane do ks. Bogdana Żygadły – proboszcza parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze, w którym zawarto zapytanie o możliwość utworzenia przy parafii szkoły katolickiej.

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja, związana z powiększaniem się grupy osób zainteresowanych powstaniem szkoły katolickiej sprawiła, iż w szybkim tempie do grupy inicjatywnej dołączyły kolejne osoby. Byli to: ks. Bogdan Żygadło, pan Henryk Jezierski oraz pan Lechosław Trębicki.

Kolejnym działaniem tej grupy było podjęcie decyzji o założeniu stowarzyszenia, które mogłoby stać się organem prowadzącym oraz wspierającym mającą powstać szkołę. Po podjęciu takiej decyzji, rozpoczęto prace przygotowawcze do zwołania spotkania założycielskiego. Jego data wyznaczona została na niedzielę 27 marca 2011 roku, na godz. 19:00. Spotkanie miało swoje miejsce w sali spotkań na plebanii parafii pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze.

W wyznaczonym czasie i miejscu pojawiły się 24 osoby, z których 23 włączyły się powstające stowarzyszenie. Spotkanie poprowadził przedstawiciel grupy inicjatywnej w osobie ks. Mariusza Majewskiego. Wówczas podjęto stosowne uchwały, a także wybrany został Komitet Założycielski w składzie: ks. Mariusz Majewski, Janina Ziętek, Małgorzata Bak, Henryk Jezierski, Lechosław Trębicki, który upoważniony został do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ponadto w kolejnych działaniach wybrano zarząd i komisję rewizyjną, które ukonstytuowały się wyznaczając poszczególne osoby na następujące funkcje:

Zarząd:

1. mgr inż. Zbigniew Sośnicki                 –          prezes Zarządu

2. ks. dr Mariusz Majewski                     –          wiceprezes Zarządu

3. mgr-lic. Małgorzata Bak                      –          sekretarz

4. mgr Lechosław Trębicki                      –          skarbnik

5. mgr Janina Ziętek                                –          członek Zarządu

6. mgr Mariusz Gierus                             –          członek Zarządu

7. ks. mgr Bogdan Żygadło                    –          członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. mgr Małgorzata Wądrzyk                   –          przewodnicząca komisji

2. lek. med. Barbara Polek                      –          wiceprzewodniczący komisji

3. mgr Mariusz Pełczyński                       –          sekretarz komisji

4. mgr Tadeusz Kowalczyk                     –          członek komisji

5. mgr Paweł Dernoga                             –          członek komisji