• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Jak zostać członkiem/pomóc....

logo.png

Jak wesprzeć działalność Stowarzyszenia?

Jest to możliwe na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim można włączyć się w prace Stowarzyszenia, zostając jego członkiem. Można także wspierać działalność Stowarzyszenia darem swojej modlitwy. Ponadto, każdy kto zechce wesprzeć materialnie działalność statutową naszego Stowarzyszenia, może dokonać wpłaty na nasze konto:

PKO BP Oddział Jelenia Góra 
30 1020 2124 0000 8402 0137 1467

Więcej informacji o możliwych formach pomocy znajdziesz w menu: Wesprzyj nas

Za każdą formę otwartości i wsparcia dla celów, jakie Stowarzyszenie podejmuje się realizować, serdecznie dziękujemy.

Jak do nas dołączyć?

Zgodnie z obowiązującym w Karkonoskim Stowarzyszeniu Edukacyjnym u Erazma i Pankracego Statutem, Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi. Zasady przynależności określone zostały w rozdziale III Statutu: „Członkowie – prawa i obowiązki.

Najpopularniejszą formą przynależności jest członkostwo zwyczajne. Osoba pragnąca włączyć się w działalność Stowarzyszenia, winna złożyć do Zarządu deklarację pisemną (wg załączonego wzoru – pobierz). Ponadto kandydat pragnący włączyć się w działalność Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego, winien przedstawi na deklaracji pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

Według przyjętej procedury zgodnej z normami zawartymi w Statucie, wypełniona deklaracja kandydata wraz z opiniami, trafia na posiedzenie Zarządu, który uchwałą przyjmuje kandydata do Stowarzyszenia.

Jakie są składki członkowskie?

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, nr 3/2011 z dnia 30 maja 2011 r., składki członkowie w roku 2011 wynoszą 50 zł, a od roku 2012; 100 zł/rocznie, płatne do każdego 31 marca.