• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

BZP 58262-N-2017

Attachments:
Download this file ([01] Ogloszenie_o_zamow_BZP_58262-N-2017_z_03.09.2017.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu[Ogłoszenie o zamówieniu BZP 58262-N-2017]466 Kb
Download this file ([02] SIWZ.pdf)Specyfikacja - SIWZ[Specyfikacja istotnych warunków zamówienia]1346 Kb
Download this file ([03] Projekt budowlany- II Etap.zip)Projekt budowlany[Projekt budowlany - II Etap]3287 Kb
Download this file ([04] PW - architektura.zip)Projekt wykonawczy[Projekt wykonawczy - architektura]13803 Kb
Download this file ([05] PW-konstrukcja.zip)Projekt wykonawczy[Projekt wykonawczy - konstrukcja]4170 Kb
Download this file ([06] PW- instalacje elektryczne.zip)Projekt wykonawczy[Projekt wykonawczy - instalacje elektryczne]3015 Kb
Download this file ([07] PW- instalacje sanitarne.zip)Projekt wykonawczy[Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne]2899 Kb
Download this file ([8] Specyfikacje.zip)Specyfikacje[Specyfikacje techniczne]1896 Kb
Download this file ([9] Decyzja 288_2012- pozwolenie na budowę -II Etap.zip)Decyzja 288_2012[Pozwolenie na budowę]2039 Kb
Download this file ([10] Decyzja  760_12 WKZ.zip)Decyzja 760_12 WKZ[Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ]3127 Kb
Download this file ([11] ORIENTACYJNE przedmiary robót.zip)Przedmiary robót[ORIENTACYJNE przedmiary robót]964 Kb
Download this file ([12] Formularz oferty+ Załączniki.doc)Formularz oferty[Formularz oferty + załaczniki]334 Kb