• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Nowe szkoły katolickie w Jeleniej Górze

logo.png

Od 1 września 2017 r. w stolicy Karkonoszy rozpoczynają działalność: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Katolickie Liceum Akademickie. Chętnych nie brakuje.

Obie placówki, połączone w Zespół Szkół Katolickich u św. Pankracego, rozpoczną działalność na podstawie zezwoleń Prezydenta Jeleniej Góry, które zostały wydane jeszcze w 2011 roku, przy czym reforma oświaty wymusiła przekształcenie działającego dotychczas gimnazjum katolickiego w liceum.

Jeleniogórskiemu szkolnictwu katolickiemu od początku patronuje święty Pankracy, który obok świętego Erazma, poprzez najstarszą w mieście świątynię, jest również współpatronem Jeleniej Góry.

17 maja br. w tymczasowej siedzibie szkoły, przy ulicy PCK w Cieplicach, odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne w sprawie naboru do nowych szkół u św. Pankracego. Przedstawiciele organu prowadzącego, którym jest Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne ogłosili nabór na rok szkolny 2017/2018 do siódmej klasy szkoły podstawowej oraz do pierwszej klasy liceum. Do czasu zakończenia remontu wnętrz głównej siedziby szkoły– dawnego kolegium jezuickiego przy ul. Kopernika 1, zaplanowanego na pierwsze półrocze przyszłego roku, zajęcia dydaktyczne będą odbywać się przy ul. PCK – w domu parafialnym parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia.

Program wychowawczy szkół oparty jest na systemie wartości chrześcijańskich głoszonych przez Kościół katolicki. Wartości te obecne są w koncepcji szkoły, jej celach i zadaniach, w programie wychowawczym i profilaktycznym, w programach nauczania, stanowią źródło dla relacji nauczyciel – uczeń oraz dla rozwoju osobowego nauczyciela i ucznia.

Z dotychczasowych doświadczeń, związanych ze stale rosnącym zainteresowaniem nauką w jeleniogórskim „katoliku” wynika, że jeśli rodzice wybierają dla swoich dzieci szkołę katolicką, to głównie dlatego, że wymagają od niej przekazywania solidnych wartości chrześcijańskich. Taka „szkoła wartości” jest dla uczniów, rodziców, jak i dla kadry pedagogicznej miejscem, w którym na pierwszym miejscu stawiany jest człowiek i jego wychowanie – w wartościach i ku wartościom. Stąd proces wychowawczy uczniów szkół katolickich obejmuje nie tylko dom i rodziców, ale również szkołę i nauczycieli, tworząc spójny model kształtowania wartościowych postaw wśród przedstawicieli młodego pokolenia.

W toku nauczania na poziomie licealnym zaplanowane są rozszerzenia: humanistyczne (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) oraz matematyczno-fizyczne (matematyka, fizyka, informatyka oraz zajęcia laboratoryjne). Wersja rozszerzona dotyczy również nauczania języka angielskiego. Nauka w jeleniogórskim Liceum Akademickim to również regularny udział przyszłych uczniów w zajęciach na uczelniach wyższych, w tym m. in. na Politechnice Wrocławskiej oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

szkoa.jpg