• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Akademia Mamy i Taty - druga edycja

logofamiliaris.jpg

sep_logo.jpg logofamiliaris.jpg

 

"Najkrótszą drogą do dziecka jest cierpliwość".

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
oraz Specjalistyczna Poradnia Rodzinna „Familiaris Consortio”

zapraszają na II edycję

Akademii Mamy i Taty

Prowadząca: Dorota Rzepczyńska doświadczony psycholog i pedagog, trenerka metody A. Goldsteina, instruktorka programu „Pod kontrolą”
H. Kellnera, propagatorka autorskiego programu
Wielointeligentnej edukacji, zbudowanej na teorii inteligencji wielorakich H. Gardnera.

Terminy niedzielne: 03.04.2016 r., 10.04.2016 r., 24.04.2016, 08.05.2016 r.

Godz. 17:00 - 20.00

Miejsce: Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze, ul. PCK 23

Tematy szkoleniowe:

Spotkanie pierwsze: 3.04. 2016 r. godz. 17.00 - 20.00

Temat: Metody badania i obserwowania zdolności dziecka. Stosowanie przez rodzica arkusza do diagnozy wielorakiej inteligencji dziecka w wieku szkolnym wg kwestionariusza
H. Gardnera Omówienie indywidualnych profili zdolności i predyspozycji poznawczych dzieci (test D. Markova A. Powell). Zasady funkcjonowania mózgu dziecka adekwatnie do wieku
w sytuacji uczenia się i reagowania na polecenia dorosłego. Aktywne metody uczenia się
w domu.

Spotkanie drugie: 10. 04 2016 r. godz. 17.00 - 20.00

Temat: Motywowanie dzieci do nauki i zmian w zachowaniu. Jak pomoc dziecku właściwie       interpretować sukcesy i porażki? Jak motywować go do pokonywania trudności       edukacyjnych? Formułowanie poleceń i komunikatów motywujących. Stosowanie pochwał      lub  zachęt – nagradzanie wysiłku dziecka  w obszarze zmiany. Amortyzowanie porażek –        stawianie pytań amortyzujących do dzieci w sytuacji niepowodzenia. Metoda sentencji.

Spotkanie trzecie: 24.04.2016 r. godz. 17.00 - 20.00

Temat: Kontrolowanie złości na dziecko w sytuacji konfliktów rodzinnych. Fizjologiczne,            umysłowe i behawioralne techniki kontrolowania złości. Jak uczyć dzieci kontrolować    trudne emocje? Jak rodzic może zapanować na sobą w trudnych sytuacjach? Budowanie          indywidualnego planu kontrolowania złości dziecka metodą H.M. Kellner. Rodzaje   zachowań niewłaściwych dzieci i strategie reagowania dorosłego.

Spotkanie czwarte: 8.05. 2016 r. godz. 17.00 - 20.00

Temat: Model Rudolfa Dreikursa w wychowaniu. Jak skutecznie karać i nagradzać dziecko, aby motywować go do zmiany  w zachowaniu? Omówienie systemu logicznych konsekwencji pozytywnych i negatywnych oraz strategii 4 kroków umożliwiającej efektywne rozwiązywanie problemów wychowawczych  w sytuacji konfliktowej z dzieckiem. Stosowanie behawioralno-poznawczych technik przejmowania kontroli nad zachowaniem dziecka
w sytuacjach konfrontacji, ataku słownego i łamania zasad.

 

Koszt uczestnictwa: 120 zł od osoby (płatny na pierwszym spotkaniu)

W zależności od ostatecznej liczby potwierdzonych zgłoszeń, dla optymalnej organizacji kolejnych spotkań (np. konieczność podziału na grupy), zastrzegamy możliwość zmiany godzin i terminów, o czym zostaną Państwo poinformowani na pierwszym spotkaniu.