• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Uroczysta inauguracja roku szkolnego w Gimnazjum u św. Pankracego

gimn_tarcza.jpg

W niedzielę 15 września, odbyła się uroczysta inauguracja drugiego już roku szkolnego w pierwszej i jak dotąd jedynej katolickiej szkole, działającej w Jeleniej Górze – Publicznym Katolickim Gimnazjum u św. Pankracego

Spotkanie prowadził nowy dyrektor szkoły ks. dr Mariusz Majewski, który przywitał gości obecnych na tej uroczystości. Wśród zaproszonych gości witano m.in.: Biskupa Legnickiego Stefana Cichego, Dziekana jeleniogórskiego i proboszcza Bazyliki Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze ks. Bogdana Żygadłę, posłankę na Sejm RP Marzenę Machałek, zastępcę Prezydenta Jeleniej Góry Huberta Papaja, wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Jeleniej Góry Annę Ragiel, Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra Pawła Domagałę oraz prezesa Zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego, będącego organem prowadzącym szkołę, Mariusza Gierusa.

Szczególnie serdecznie przywitani zostali pedagodzy, pracownicy szkoły oraz główni  bohaterowie uroczystości – uczniowie. Wśród nich główna rola przypadła pierwszoklasistom, którzy powiększyli społeczność szkolną o kolejne dwie klasy. Tym samym, szkoła liczy obecnie 60 uczniów.

Podobnie jak w roku ubiegłym, inauguracja w gimnazjum katolickim wiązała się z rozpoczęciem III Tygodnia Wychowania, który w tym roku przeżywany jest w Polsce pod hasłem: „Wychowujemy do wartości. Aby budowali życie na Skale”. Uroczystość uświetnili swoimi występami sami uczniowie, wykonujący wspólnie piosenki i recytujący wezwania, adresowane do siebie, do rodziców i pedagogów. Aby tworząc społeczność szkolną przyświecała im wiara, nadzieja i miłość – wartości, na których zbudowane jest szkolnictwo katolickie.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Biskup Legnicki Stefan Cichy życzył uczniom radości w wypełnianiu swoich codziennych obowiązków i nadziei, bez której jakiekolwiek wychowanie traci swój sens, w szczególności wychowanie do świętości. Posłanka Marzena Machałek gratulowała funkcjonowania i rozpoczęcia kolejnego roku nauki w szkole, która na tle zmian, jakie dotykają polską oświatę, gwarantuje nauczanie prawdziwych wartości. Gratulacje w imieniu władz miasta skierowali również: zastępca Prezydenta Jeleniej Góry Hubert Papaj oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Anna Ragiel. Na zakończenie wszystkim pierwszoklasistom wręczone zostały torby szkolne z wyhaftowaną tarczą i nazwą ich nowej szkoły.

Zwieńczeniem inauguracji roku szkolnego 2013/2014 w Publicznym Katolickim Gimnazjum u św. Pankracego w Jeleniej Górze była Msza św. w bazylice jeleniogórskiej, pod przewodnictwem biskupa legnickiego, podczas której okolicznościowe kazanie wygłosił ks. dr Jarosław Kowalczyk – dyrektor Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej.

Słowo wprowadzające ks. Dyrektora

Dwa tygodnie temu w poniedziałek 2 września, rozpoczęliśmy w naszej Szkole nowy rok szkolny. Przyznam, że miłym było dla mnie zaskoczeniem, iż podczas śpiewu hymnu państwowego okazało się, że przygotowany podkład muzyczny okazał się być zbędny.
Spotkali się bowiem Polacy, duzi i mali, którzy pięknie, całym sercem wyśpiewali słowa mówiące o łączności z narodem, o braterstwie myśli i działań skierowanych ku dobru Ojczyzny naszej. Nie ukrywam, że było to dla mnie, w jakiś sposób nawet wzruszające.
W ubiegłym roku, w pierwszym dniu roku szkolnego, gdy zgromadziliśmy się w sali lekcyjnej obecnej klasy II, pani Janina Ziętek – pierwszy dyrektor naszego Gimnazjum, zwracając się do obecnych wówczas w sali uczniów, rodziców, nauczycieli i gości, zwróciła naszą uwagę na wyjątkowość czasu, jaki się wówczas rozpoczął. I był to czas wyjątkowy, a zarazem historyczny w odniesieniu do życia miasta Jelenia Góra, jak i całego regionu.
Po upływie roku wspólnota szkolna, wzbogaciła się o wiele wydarzeń i doświadczeń. Dokonało się wiele dobra, ale też widać, że trzeba wciąż wiele podejmować wysiłku, aby rozpoczęte dzieło doprowadzić do dobrego finiszu.
Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, gdy Zarząd Organu Prowadzącego powierzył mi misję prowadzenia naszego Gimnazjum, skierowałem do rodziców naszych uczniów specjalny list. Napisałem w nim, iż „szczególnym rysem naszej Szkoły, podobnie jak każdej innej szkoły katolickiej, jest fakt wznoszenia całego procesu dydaktycznego na wartościach, które wypływają z Ewangelii pozostawionej przez Chrystusa swoim uczniom. Budując na Nim, jako fundamencie naszego życia, możemy być pewni, iż droga, którą wspólnie obieramy, doprowadzi nas do wspólnego celu, jakim jest ukształtowanie w Waszym dziecku, a naszym uczniu „człowieka nowego”, kierującego się najważniejszym z przykazań - przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, iż droga, którą wspólnie podążamy, będzie wymagała nieustannego zaangażowania Rodziców, samego Dziecka, jak i nauczycieli-wychowawców”.
Tak właśnie patrzę na to dzieło, któremu na imię Publiczne Katolickie Gimnazjum u św. Pankracego. Podejmować wspólne wysiłki, aby ukształtować, a może lepiej biblijnym językiem powiedzieć, uczynić człowieka nowego. Nie wyprodukować, ale uczynić. Naśladując Stwórcę trzeba nam z gliny matki ziemi ulepić człowieka, a to po to, aby tchnąć w jego nozdrza tchnienie życia. Dać mu życie.
Szkoła katolicka jest bowiem miejscem, gdzie uczniowi wraz z wiedzą o otaczającym nas świecie, można w pełniejszy sposób przekazać także łaskę wiary. Nowy człowiek zatem to ten, który oświecony łaską wiary, w przenikającym się nieustannie procesie połączonych ze sobą fides et ratio, wiary i rozumu, wychowuje się do pełni człowieczeństwa.
Zadanie nie jest łatwe. Ale z Bożym błogosławieństwem jest możliwe do wykonania. Dlatego pragnę serdecznie podziękować tym, którzy swoją modlitwą wspierają nas w rozpoczętym procesie formacyjnym młodego pokolenia.
Na progu nowego roku szkolnego proszę o dalszą pamięć w intencji naszego dzieła, które podejmujemy ad maiorem Dei gloriam – na większą chwałę Bożą.
W tym miejscu pragnę również podziękować tym wszystkim, którzy także i na inne sposoby wspierają naszą Szkołę.
Na szczęście nie brakuje osób, którym leży na sercu dobro i rozwój naszej placówki. Na ręce pani Wiceprzewodniczącej Rady Miasta dziękuję za życzliwość władz wyrażającą się w przekazywanej subwencji.
Dziękuję naszym dobrodziejom indywidualnym. To dzięki stałym datkom, także tym niewielkim, a regularnie przekazywanym jako darowizna na działalność naszego Gimnazjum, możemy podejmować wspólną troskę o rozwój bazy szkolnej.
Dziękuję również rodzicom naszych uczniów, którzy wspierają także finansowo podejmowane działania.
W osobnym słowie podziękowania za stałe wsparcie i te duchowe i te finansowe, pragnę skierować w stronę Biskupa Legnickiego. Ekscelencjo dziękuję za stałą troskę o powstałą w Jeleniej Górze szkołę katolicką. Osobiście, wobec tu zgromadzonych, dziękuję za zaufanie i możliwość podjęcia misji prowadzenia i rozwijania szkolnictwa katolickiego w stolicy regionu karkonoskiego.
W obecności Księdza Biskupa chcę podziękować także księżom proboszczom z Jeleniej Góry i okolic. To dzięki przychylności wielu z nich nasze Stowarzyszenie otrzymało wsparcie od wiernych z ich parafii podczas kwest organizowanych na rzecz naszego Gimnazjum. Dziękuję także tym księżom, którzy indywidualnie przekazywali wsparcie finansowe na naszą szkołę.
Kończąc ten wątek, w imieniu całej społeczności szkolnej pragnę serdecznie podziękować gospodarzowi obiektu, w którym obecnie mieści się nasza Szkoła. Księdzu prałatowi Józefowi Stecowi dziękujemy za wyrozumiałość, wielkie serce i wielką hojność serca dla nas.

Szanowni Państwo!
Podczas ubiegłorocznej, historycznej inauguracji Gimnazjum katolickiego w Jeleniej Górze w swoim wystąpieniu odniosłem się do pięćsetletniej historii szkolnictwa katolickiego w naszym mieście.  W dniu dzisiejszym mówiąc o jednym roku działalności naszej szkoły, w tym co mówię pragnę także spojrzeć także w przyszłość.
To co mówię dzisiaj proszę nie traktować jako jakiegoś rodzaju exposé. Podczas spotkań z rodzicami i nauczycielami dzieliłem się już moim pomysłem na funkcjonowanie naszej Szkoły.
W krótkim odniesieniu się do sytuacji obecnej, możemy stwierdzić, iż w  ujęciu statystycznym Szkoła liczy 60 uczniów, 19 nauczycieli i 2 pracowników administracyjnych.
Dodam, że nie planowaliśmy otwarcia dwóch klas pierwszych, jednakże ze względu na tak duże zainteresowanie naszym Gimnazjum, po rozważeniu za i przeciw Organ Prowadzący naszą Szkołę podjął decyzję otwarcia dwóch oddziałów na poziomie klas pierwszych.
Takie zainteresowanie nas cieszy, jednakże widać wyraźnie, że w jakimś sensie Jelenia Góra jeszcze o tym nie wie, że w tym mieście jest gimnazjum katolickie. Dlaczego tak sądzę? Wynika to ze statystyki. Bowiem na 60 uczniów, aż 27 czyli prawie połowa, rekrutuje się z poza Jeleniej Góry. I tak w klasie II 13 jest z Jeleniej Góry, 9 z innych miejscowości. W klasach I dwadzieścioro jest z Jeleniej Góry, a osiemnaścioro jest z innych miejscowości.
Dla pełni obrazu dodam, że nasi uczniowie to mieszkańcy takich miejscowości jak: Chromiec, Dziwiszów, Karpacz, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Przesieka, Stara Kamienica, Szklarska Poręba, Ścięgny, Ubocze k. Gryfowa Śląskiego, Zachełmie.
Szanowni Państwo! Widać zatem, że region już usłyszał, a stolica regionu chyba jeszcze nie.
Dlaczego tak jest? Z pewnością są różne powody.
Przyznam jednak, iż mam wewnętrzne przekonanie, że na przyszły rok szkolny kandydatów do naszego Gimnazjum nie będzie brakowało, pomimo nawet tego, że zanosi się na to, iż przyszli uczniowie przez dwa lata będą musieli w klasie I i II uczyć się na zmiany. Taki stan rzeczy spowodowany jest na dzień dzisiejszy niewielkim zapleczem do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
Nie ukrywam też, iż wiele osób pyta kiedy otwarta zostanie katolicka szkoła podstawowa oraz czy będzie utworzone liceum katolickie?
Są to ważne pytania i dobrze, że one się pojawiają.
Zarząd Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego rozważa różne możliwości i mogę publicznie oświadczyć, że taka wola jest. Jednakże, aby mogła być wypełniona, potrzebna jest także przychylność i odwaga władzy samorządowej tego miasta, która mogłaby wyrazić się w udostępnieniu odpowiedniej bazy dydaktycznej na wspomniane cele. Dodam, że dobre przykłady w tego rodzaju działaniach możemy znaleźć choćby w Bolesławcu.

Po zakończeniu ubiegłego tygodnia miałem możliwość kontaktować się z kilkoma rodzicami naszych uczniów. Była to rozmowa osobista, a także kontakt mailowy. Na moje pytanie, jakie są wrażenia ich dziecka i ich samych po pierwszym tygodniu w nowej szkole? Usłyszałem między innymi takie stwierdzenie: „Proszę księdza to czego w tej szkole doświadczamy ma całkiem inny wymiar, niż to czego moglibyśmy doświadczyć w innej szkole”. W tym miejscu mowa była między innymi o Mszy św. w I piątek miesiąca. Mój rozmówca dodał także, że „to co się tutaj dzieje, my sami nie do końca jesteśmy świadomi, nie do końca nawet zdajemy sobie sprawę z dobra, które się dokonuje”. Ktoś inny stwierdził, że jego dziecko zadowolone jest z tego, że inni w jego grupie i w ogóle w szkole normalnie wyglądają, nie mając jakiś dziwnych kolczyków, w dziwnych miejscach poprzypinanych.
Po usłyszanych wypowiedziach, zrodziło się we mnie pytanie czy wszyscy rodzice patrzą w taki sam sposób?
Przyznam, że nie brakuje we mnie idealizmu i chciałbym, abyście drodzy rodzice wszyscy patrzyli w podobny sposób, dostrzegając w tej szkole potężne możliwości rozwoju dla intelektu i wiary Waszego dziecka. Jestem jednak realistą i wiem, że tak nie jest (…).