• Kliknij aby pomóc

Stowarzyszenie

  • Archidiecezja Kolońska
  • Miasto Jelenia Góra
  • UNIA

Gimnazjum Katolickie

Sprawozdanie - 2012


<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

z działalności Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego

u Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

za okres 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

 

Nazwa i siedziba:

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego

ul. Kopernika 1

58-500 Jelenia Góra

 

Zarząd Stowarzyszenia działał w następującym składzie:

1. Zbigniew Sośnicki – Prezes Zarządu i Członek Zarządu (do 29.03.2012 r.),

Mariusz Gierus – Prezes Zarządu (od 29.03.2012 r.),

2. ks. Mariusz Majewski – Wiceprezes Zarządu,

3. Małgorzata Bak – Sekretarz,

4. Henryk Jezierski – Skarbnik,

5. Janina Ziętek – Członek Zarządu,

6. ks. Bogdan Żygadło – Członek Zarządu,

7. Andrzej Glinka – Członek Zarządu (od 29.03.2012 r.).

 

Działalność Stowarzyszenia prowadzona była w oparciu o twórczą, społeczną pracę jego członków i skierowana była głównie na działalność pożytku publicznego i wolontariatu, w szczególności w zakresie edukacji i wychowania katolickiego, działalności społecznej i kulturalnej oraz ekologicznej, turystycznej i sportowej.

Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego w 2012 r. zorganizowało lub współorganizowało następujące przedsięwzięcia:

1) 06.01.2012 r. –  I Karkonoski Orszak Trzech Króli, pod patronatem honorowym Biskupa

Legnickiego Stefana Cichego oraz Prezydenta Miasta Jelenia Góra Marcina Zawiły, we współpracy z Fundacją Orszak Trzech Króli w Warszawie, Parafią pw. Świętych Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze oraz Miastem Jelenia Góra;

2) 09.02.2012 r. – 24.05.2012 r. –   Akademia Umiejętności Wychowania, we współpracy

z Fundacją „Misja Rodzina” we Wrocławiu – cykl edukacyjny obejmujący 48 godzin wykładów i warsztatów dla rodziców i wychowawców, w którym wzięło udział łącznie 38 osób;

3) 01.04.2012 r. – 30.04.2012 r. –   Bezpłatne rozliczanie deklaracji PIT za 2011 r.

Wszystkim osobom, które skorzystały z tej formy pomocy, proponowaliśmy niezobowiązująco wsparcie naszego Stowarzyszenia poprzez przekazanie 1% podatku na rzecz współpracującej z nami Placówki Doskonalenia Nauczycieli Rady Szkół Katolickich Pro Formatione. Dzięki tej formie pomocy, dwoje przyszłych pracowników naszego Gimnazjum mogło bezpłatnie skorzystać ze specjalistycznego szkolenia, organizowanego przez wspomnianą Placówkę. Ponadto, uzyskaliśmy zwrot kosztów przejazdu na Ogólnopolską Konferencję Dyrektorów Szkół Katolickich, która odbyła się dnia 22.08.2012 r. na Jasnej Górze;